GPS-valvontajärjestelmä

- Apr 18, 2018-


Talouden nopean kehityksen myötä autojen yhteiskunnallinen hallussapito on kasvanut voimakkaasti, ja ajoneuvojen hallinnan käyttöönotto eri yksiköiden välillä on tullut näkyvämmäksi. Samanaikaisesti eri ilmiöt, kuten autoilut ja autovarkaudet, jotka vaarantavat yleisen turvallisuuden ja vaikuttavat yhteiskunnalliseen vakauteen, ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Ajoneuvon turvallisuusseuranta- ja hallintajärjestelmä mahdollistaa asianomaisten yksiköiden ja yksilöiden omien ajoneuvojen dynaamisen ohjauksen toteuttamisen, parantaa lähetyksen hallintaominaisuuksia ja auttaa myös yleisen turvallisuuden osastoa parantamaan kykyään reagoida nopeasti rikoksiin ja käsitellä hätätilanteita.


Ajoneuvojen turvallisuuden seuranta- ja hallintajärjestelmä on ratkaista, kuinka dynaamisen tiedon, kuten ajoneuvojen sijainti ja tilanne reaaliaikaisesti voidaan seurata omilla ajoneuvoilla suhteellisen suurella alueella, jotta ongelmat voidaan käsitellä ajoissa ajoneuvoissa ja parantaa rajallisten voimavarojen tehokasta käyttöä. Arvostele samalla kuljettajien henkilökohtaista turvallisuutta. Samalla se voi tehokkaasti valvoa, pelastaa ja tarjota erilaisia tietopalveluja maantieteellisesti liikkuvien ja massamarkkinoiden tavoitteiden mukaisesti.