Kiinan autonavigaatioteknologian kehittäminen

- Apr 18, 2018-

10 vuoden markkinoiden viljelyn jälkeen Kiinan autojen navigaatiotekniikka on vähitellen selventänyt käyttäjien tavoitteiden ja tarpeiden sekä teknisen tutkimuksen ja kehityksen sekä markkinoiden viljelyn asteittaisen parantamisen. Auton navigointilaitteiden sovellusmarkkinat ovat alkaneet ja kypsyvät, ja 2000-luku on vähitellen tullut tielle. Kuljetusalan sovelluksen nopea kehitysjakso. Viimeisen vuosisadan lopulla Kiinan liikenneteollisuuteen perustettu ja vähitellen parannettu Kiinan Beidou-navigointi- ja paikannusjärjestelmä tarjoaa hyvän perusedellytyksen ja rajoittamattoman tilan ajoneuvon satelliittinavigointi- ja paikoitusteollisuuden kehittämiselle. Lisäksi Kiinan tierakenne ja sähköinen karttatekniikka, erityisesti automarkkinoiden kehitys, ovat edistäneet suuresti autonavigointitekniikan kehitystä.